Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Poslovnik o radu šk. prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o video nadzoru
Etički kodeks
Odluka o izmjenama i dopunama Pravnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Kućni red
Poslovnik o radu NV i RV
Poslovnik o radu Školskog odbora
PRAVILNIK o načinu i postupku zapošljavanja_2019-converted (1)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o radu Školske knjižnice
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o radu
Izmjene Pravilnika o radu

Na sljedećim linkovima, po abecednom redoslijedu, možete naći sve relevantne dokumente
Obrtničke i industrijske graditeljske škole:
Etički kodeks 2015.
Evidencija sklopljenih ugovora
Financijski izvješataji za 2015.
Financijski plan za 2015.
Financijski plan za 2016.
Financijski plan za 2017.
Financijski plan za 2018.
Financijski plan za 2019.
Financijski izvještaj za 2016.
Financijski izvještaj za 2017. 


Financijske procedure
Procedura izdavanja računa, provjera plaćanja i naplata
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Plan nabave za 2015. 


Financije, plan nabave
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (csv)
Financijski plan za 2014. godinu.
Godišnji plan i program 2016./2017.
Godišnji plan i program 2017./2018.
Godišnji plan i program 2018./2019.
Informiranje javnosti
Izjava ravnatelja
Katalog informacija
Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Kućni red
Kurikulum 2016./2017.
Kurikulum 2017./2018.
Kurikulum 2018./2019.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika Obrtničke i industrijske graditeljske škole
Odluka o imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Poslovnik o radu
Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu šk. prosudb. odbora i povjer. za obr. završnog rada
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Pravilnik o video nadzoru
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 29.01.2008.
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Proračun
Radno vrijeme
Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka
Statut 2017./2018. pročišćeni tekst
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Zahtjev za pristup informacijama


Zaključci školskog odbora 2018. godine:
Zaključak Školskog odbora, 1. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 2. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 3. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 4. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 5. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 6. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 7. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 8. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 9. sjednica


Zaključci školskog odbora 2017. godine:
Zaključak Školskog odbora, 1. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 2. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 3. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 4. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 5. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 6. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 8. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 9. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 10. sjednica
Zaključak Školskog odbora,11. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 12. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 13. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 14. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 15. sjednica 


Zaključci školskog odbora 2016. godine:
Zaključak Školskog odbora, 1. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 2. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 3. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 4. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 5. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 6. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 7. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 8. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 9. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 10. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 11. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 12. sjednica
Zaključak Školskog odbora, 13. sjednica
Zapisnici Nastavničkog vijeća
Zapisnici Školskog odbora
Zapisnici Vijeća roditelja
Zapisnici Vijeća učenika
Zaključci školskog odbora 2015.
Zaključci školskog odbora1 2015.