PROMJENA U RASPOREDIMA ODMORA

Tablice ODMORA za 1. polugodište s promjenom DVORIŠTA odmora;

Razredi I. turnusa: 1a, 1b, 2e, 2f, 3b, 1d, 2d, 3c, 3e, 2b

 

Razredi II. turnusa: 2b, 2a, 2c, 1e, 1f, 1c, 3d, 3f, 1d, 3a, 3b, 1b